Product list
Contact us
Changzhou Yigeng Chemical Co., Ltd.
Address: Lo Town, Changzhou Plastics Road No. 25-10-108 (Jiangsu International Plastics City)
Contact: Qiu Zhiqiang (+8613912311698)
Tel: +86-519-88126910 ,83519208
E-mail: yigeng@yigengchem.com
Contact usYou location:Home > Contact us > content

Changzhou Yigeng Chemical Co., Ltd.

Address: Lo Town, Changzhou Plastics Road No. 25-10-108 (Jiangsu International Plastics City)

A Trade

Contact: Qiu Zhiqiang (+8613912311698)

Tel: +86-519-88126910 ,83519208

E-mail: yigeng@yigengchem.com

B Trade

Contact: Gu Li (+8613775105182)

Tel: +86-519-83519108

E-mail: yigeng@yigengchem.com

Fax: +86-519-88121657


    {双面铣床} {环氧树脂灌浆料} {单向轴承} {铜包钢} {刨坑机} {模温机} {灌装封尾机} {龙门铣床} {液压缸} {3,3'-二吲哚甲烷}{校平机} {导热油炉} {乳化机} {矫平机} {刨槽机} {专用机床} {行星搅拌机} {直螺纹套筒} {热油泵}